Power Of Nature Ab

Power of Nature AB fokuserar på hållbara lösningar för att främja en grönare framtid och hälsa.

Översikt av Power Of Nature AB

Power Of Nature AB är ett företag som specialiserar sig på försäljning av städmaskiner och vattenfilter. Med säte i Västerås har företaget etablerat sig som en viktig aktör inom partihandel med hushållsapparater och elartiklar.

Under 2022 hade företaget 26 anställda och rapporterade en omsättning på 12 874 KSEK med ett resultat på 726 KSEK.

 • Produktsortiment
  • Städmaskiner för industriellt och kommersiellt bruk
  • Vattenfilter för hem och företag
 • Tjänster
  • Installation av vattenreningssystem
  • Service och underhåll av städutrustning
 • Marknadsposition
  • Stark närvaro i Västerås och omgivande regioner
  • Utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar
År Antal Anställda Omsättning (KSEK) Resultat (KSEK)
2022 26 12 874 726

Företagsledning och Ansvariga Personer

Alexander Sundqvist är både VD och styrelseledamot för Power Of Nature AB, medan Simon Jangius tjänstgör som styrelsesuppleant. Revisor för företaget är Jonas Pettersson. Dessa individer leder företaget genom dess affärsverksamhet och strategiska beslut.

Ekonomisk Stabilitet och Tillväxt

Power Of Nature AB har visat en stadig ekonomisk tillväxt med en omsättningstillväxt på 13,0 % under det senaste året. Med en vinstmarginal på 8,0 % rankas företaget på plats 251 284 i Sverige av totalt 745 785 aktiebolag. I Västerås kommun har företaget placeringen 3 492 av totalt 9 737 aktiebolag.

Skatt och Samhällsbidrag

Under de senaste fem åren har Power Of Nature AB bidragit till samhället genom att betala in totalt 612 KSEK i skatt. Detta placerar bolaget på plats 90 262 bland Sveriges alla aktiebolag när det gäller skattebidrag.
Denna artikel är även relevant för ämnet Car Proffsen I Kristianstad Ab.

Kontaktinformation och Lokalisering

För att komma i kontakt med Power Of Nature AB kan intressenter ringa telefonnummer 02112 23 47. Företagets adress är Tunbytorpsgatan 31, 721 37 Västerås, vilket gör det lättillgängligt för både kunder och leverantörer.

Bransch och Marknadsposition

Power Of Nature AB verkar inom SNI-koden 4643, vilket innebär partihandel med hushållsapparater och elartiklar. Företaget står starkt bland andra företag i samma bransch och i regionen, vilket visar på dess konkurrenskraft och marknadsposition.
Power of Nature AB fokuserar på hållbara lösningar, förenande innovation med respekt för naturen.

Framtid och Utveckling

Med en positiv omsättningstillväxt och en stabil ekonomisk grund ser framtiden ljus ut för Power Of Nature AB. Företaget är väl positionerat för att fortsätta sin expansion och stärka sin närvaro både nationellt och i Västerås kommun.
Här finns en artikel på samma tema: Visage Dinner Club.

Slutsats

Power Of Nature AB är ett exempel på ett framgångsrikt företag som har lyckats kombinera affärsinnovation med en stark marknadsnärvaro. Med en engagerad ledning, goda ekonomiska resultat och en stark position i branschen, är företaget väl rustat för att möta framtidens utmaningar och möjligheter.